Špeciálne plyny

Komponenty DUNGS pre špeciálne plyny s označením TÜV Süd pre bioplynové stanice, ktoré pracujú so vzduchom, dymom a odpadovým plynom podľa DVGW pracovného listu G 262.

Výrobný program zahŕňa:

- Diferenčné, pretlakové a vysokotlaké manostaty:

  • LGW...A2 SGV je diferenčný manostat pre vzduch, vykurovací plyn a zbytkový plyn z bioplynových zariadení. Membrány z NBR.
  • LGW...A4 SGV je diferenčný manostat pre vzduch, vykurovací plyn a zbytkový plyn z bioplynových zariadení. Membrány z Vitonu.
  • GW...A2 SGV je pretlakový manostat pre bioplyn a špeciálne plyny, tak ako aj pre produkty spaľovánia. Membrány z Vitonu.
  • GW...A4/2 HP je vysokotlaký manostat pre bioplyny a špec. plyny, tak ako aj pre produkty spaľovánia. Kovový vlnovec z nerezovej ocele.

- Jednostupňové magnetické ventily:

  • MVD... jednostupňové magnetické ventily, bez proudu zavřeno, rychle otevírají, rychle zavírají, ručně nastavitelné.

Diferenčné, pretlakové a vysokotlaké manostaty DUNGS LGW...A2, LGW...A4, GW...A2, GW...A4/S HP

DUNGS GW 150 A2 SGV manostat pre bioplyn, špeciálne plyny SG-program

Komponenty DUNGS pre špeciálne plyny s označením TÜV Süd pre bioplynové stanice. LGW...A2, LGW...A4, GW...A2, GW...A4/2 HP pre vzduch, dym a odpadový plyn na bioplynových staniciach

MVD jednostupňové magnetické ventily DUNGS (bioplyn a odpadový plyn)

DUNGS SG MVD jednostupňový magnetický ventil pre špeciálne plyny, Rp, DN

SG-Program DUNGS s označením TÜV Süd pre bioplynové stanice, ktoré pracujú s bioplynom a odpadovým plynom podľa DVGW pracovný list G 262.