Riadené spaľovanie

Riadené spaľovanie od firmy DUNGS predstavujú dva základné typy produktov. DUNGS MPA5111 pre riadenie a sledovanie pneumaticky modulovaných plynových horákov a DUNGS MPA4111, DUNGS MPA4112, DUNGS MPA4122 ako riadiaca automatika pre jednostupňové horáky s/bez zapaľovacieho plynu. Hlavné využitie nájdu v priemyslových aplikáciach.

DUNGS MPA - riadiaca automatika

Riadiaca automatika bez displeja DUNGS MPA 4111

DUNGS MPA riadiaca automatika bez displeja, s displejom a s displejom s kovovým telesom, pre jednostupňové horáky s/bez zapaľovacieho plynu.

DUNGS MPA 5111 - riadiaca automatika

MPA 5111

Riadiaca automatika DUNGS MPA 5111 pre prerušovanú prevádzku