Magnetické ventily

Magnetické ventily DUNGS delíme podľa spôsbu použitia na:

Magnetické ventily DUNGS jednostupňové MV-... EN 161

DUNGS MVD 5 jednostupňové magnetické ventily

Magnetické ventily DUNGS jednostupňové MV, MVD, MVDLE. Štandardné krytie IP 54, podľa EN 161. Max. tlak 550 mbar., pripojenie Rp, DN.

Magnetické ventily DUNGS jednostupňové MV, 1000 mbar, EN 161

DUNGS MV 1005, 1007 jednostupňový magentický ventil do 1 bar

Magnetický ventil DUNGS jednostupňový MV-... podľa EN 161, 1000 mbar. Max. prac. tlak 1,0 bar (100 kPa), štandardné krytie IP 54. MV rýchle otvára, rýchlo zatvára, vhodný pre časté spínanie.

Magnetické ventily DUNGS dvojstupňové ZR EN 161

DUNGS ZRDLE ZRLE dvojstupňový magnetický ventil

Magnetický ventil DUNGS dvojstupňový ZRDLE podľa EN 161. Max. prac. tlak 0,36 bar (36 kPa), štandardné krytie IP 54.

Magnetické ventily DUNGS s ručnou poistkou HSAV EN 161

DUNGS HSAV 5 magnetický ventil s ručnou poistkou

Magnetické ventily DUNGS s ručnou poistkou HSAV, 0,5 bar (HSAV 5), 1,5 bar (HSAV 15) - podľa EN 161. Pripojenie Rp 3/4 - Rp 2, DN 50 - DN 100. Štandardne krytie IP 54.

Magnetické ventily DUNGS inverzné LGV EN 161

DUNGS LGV 507 magnetický ventil inverzný

Magnetické ventily DUNGS inverzné LGV podľa EN 161, max. prac. tlak 0,5 bar (50 kPa), krytie IP 54. Funkcia bez prúdu otvorené. Rýchlo otvára, rýchlo zatvára.

Magnetický ventil DUNGS vzduchový jednostupňový LV-D

DUNGS LV-D magnetický ventil jednostupňový vzduchový

Vzduchový magnetický ventil DUNGS LV-D/4, LV-D-D/5 je jednostupňový automatický uzatvárací ventil pre prevádzku studeného vzduchu v priemyslových horákoch.