Kontroly tesnosti

Kontroly tesnosti ventilov DUNGS VPS, VDK, DSLC, VPM.

  • VPS 504 a VPS 508 (VPS 504 skúšobný objem max. 4 l; VPS 508 skúšobný objem min. 1,5 l, max. 8 l)
  • VDK 200 A séria 02 skúšobný systém pre 2 jednoduché ventily
  • DSLC (len 24 V DC) elektromechanický riadiaci prístroj pre systémové preskúšanie tesnosti podľa normálneho tlakového princípu
  • VPM-VC (ventilová kontrola) elektromechanický riadici prístroj pre systémové preskúšanie tesnosti podľa normálneho tlakového princípu
  • VPM-LC (liniová kontrola) elektronický riadiaci prístroj pre systémové preskúšanie tesnosti v laboratórnych prístrojoc, veľkoplošných kuchyniach a procesných zariadeniach. Skúška tesnosti nasleduje pred otvorením centrálnej plynovej armatúry, ktorá uvoľní ďalší zariadením spotrebuvavajúcí plyn.

Kontroly tesnosti ventilov DUNGS VPS 504, VPS 508

DUNGS VPS 504 kontrola tesnosti

Kontroly tesnosti DUNGS VPS 504, VPS 508. Napätie 24, 110, 230 V, frekvencia 50 Hz, 60 Hz. Krytie IP 40, IP 54.

Kontrola tesnosti ventilov DUNGS VDK 200 A Séria 02

DUNGS VDK 200 A séria 02 kontrola tesnosti

Kontrola tesnosti DUNGS VDK 200 A séria 02 (SO2), séria 02 H2 (SO2 H2), Napätie 110 V, 120 V, 230 V, frekvencia 50 Hz alebo 60 Hz, krytie IP 40.

Kontrola tesnosti ventilov DUNGS DSLC

DUNGS DSLC kontrola tesnosti ventilov

Kontrola tesnosti DUNGS DSLC. Napätie 24 V DC, krytie IP 42.

Kontrola tesnosti ventilov DUNGS VPM-VC, VPM-LC

DUNGS VPM

Kontrola tesnosti DUNGS VPM (VPM-VC, VPM-LC). Napätie 115 V, 230 V, frekvencia 50-60 Hz, krytie IP 42.