Diferenčné, pretlakové a vysokotlaké manostaty DUNGS LGW...A2, LGW...A4, GW...A2, GW...A4/S HP

DUNGS GW 150 A2 SGV manostat pre bioplyn, špeciálne plyny SG-program

Komponenty DUNGS pre špeciálne plyny s označením TÜV Süd pre bioplynové stanice, ktoré pracujú so vzduchom, dymom a odpadovým plynom podľa DVGW pracovný list G 262.

...SGN - tesnenie NBR

...SGV - tesnenie Viton

Jednotlivé typy:

 • ...SGN: LGW 3 A2 SGN, LGW 10 A2 SGN, LGW 50 A2 SGN, LGW 150 A2 SGN
 • ...SGV: LGW 10 A4 SGV, LGW 150 A2 SGV
 • ...SGV: GW 10 A2 SGV, GW 150 A2 SGV
 • ...SGS: GW 500 A4/S HP SGS, GW 2000 A4/2 HP SGS, GW 6000 A4/2 HP SG

 

LGW...A2 SGV je diferenčný manostat pre vzduch, vykurovací plyn a zbytkový plyn z bioplynových zariadení. Membrány z NBR.

LGW...A4 SGV je diferenčný manostat pre vzduch, vykurovací plyn a zbytkový plyn z bioplynových zariadení. Membrány z Vitonu.

GW...A2 SGV je pretlakový manostat pre bioplyn a špeciálne plyny, tak ako pre produkty spaľovania. Membrány z Vitonu.

GW...A4/2 HP je vysokotlaký manostat pre bioplyny a špec. plyny, tak ako pre produkty spaľovania. Kovový vlnovec z nerez ocele.
 

Funkcie: Pretlak pôsobí cez membránu, príp. kovový vlnovec (GW ..A4/2 HP) proti sile nastavenej pružiny na mikrospínač. Manostat pracuje bez pomocnej energie.

 

Maximálny prevádzkový tlak
500 - 2000 - 5000 - 8000 mbar
SGN
tesnenie NBR
SGV
tesnenie Viton
ES certifikát o preskúšaní typu podľa smernice EU pre plynové zariadenia
CE-0085 AO 3219 (MVD... SG...)
ES certifikát o preskúšaní typu podľa smernice EU pre tlakové zariadenia
CE-0036 (MVD... SG...)
Detailné obrázky: 
DUNGS GW 2000 A4/2 HP pre špeciálne plyny
DUNGS LGW 3 A2 SGN diferenčný sledovač tlaku, membrána NBR
DUNGS LGW 150 A4 SGV diferenčný sledovač tlaku, membrána VIton
Video: 
Podtypy: 
 • LGW 3 A2 SGN st-se
 • LGW 10 A2 SGN st-se
 • LGW 50 A2 SGN st-se
 • LGW 150 A2 SGN st-se
 • LGW 10 A4 SGV st-se
 • LGW 150 A4 SGV st-se
 • GW 10 A2 SGV st-se
 • GW 150 A2 SGV st-se
 • GW 500 A4/2 HP SGS st-se
 • GW 2000 A4/2 HP SGS st-se
 • GW 6000 A4/2 HP SGS st-se

Dopytový formulár

Kliknutím potvrďte, že spoločnosť VERDER Slovakia s.r.o., môže spracovať Váš dopyt a následne Vás kontaktovať pre bližšie informovanie o svojich produktoch a službách. Prečítajtě si naše zásady o ochrane osobných údajov.