Produkty

Plynové armatúry a komponenty DUNGS: riadené spaľovanie, regulátory tlaku, manostaty, magnetické ventily, multibloky, dvojité magnetické ventily, kontroly tesnosti, guľové kohúty, filtre, motorové klapky, príslušenstvo, produkty pre ATEX program, špeciálne plyny a plynové rady.

Prehľadný katalóg v českej verzii nájdete na stiahnutie tu. Všetky produkty aj v českej verzii na www.dungs.cz

Nižšie ukážka najčastejších produktov. Celý sortiment nájdete v ľavom stĺpci.

Manostaty, obmedzovače tlaku DUNGS pre plyn a vzduch podľa EN 1854

DUNGS GW A5 manostat pre plyn

Manostaty (sledovače tlaku), obmedzovače tlaku DUNGS pre plyn a vzduch podľa EN 1854. GW..A4/A5/A6/ - sledovače tlaku pre plyn; LGW...A4 - sledovače tlaku pre plyn, diferenčné manostaty pre vzduch; NB, ÜB - obmedzovače tlaku.

Diferenčný manostat DUNGS pre vzduch, dymové plyny a výfukové plyny podľa EN 1854

DUNGS LGW A1 manostat pre plyn s nastavenou hodnotou

Diferenčný manostat DUNGS pre vzduch, dymové plyny a výfukové plyny v kúrenárskych zariadeniach podľa EN 1854. LGW...A1, LGW...A2, A2P, LGW...A2-7. IP 54

Klima-Set DUNGS (KlimaSet)

DUNGS KS Klima-Set diferenčné sledovače tlaku

Klima-Set KS...A2-7 je diferenčný sledovač DUNGS pre vzduch s montážnou sadou

Plynové multibloky DUNGS, viacúčelové prístroje MBC

DUNGS MBC 700 VEF plynový multiblok

Multibloky DUNGS, viacúčelové prístroje MBC, max. prevádzkový tlak 500 mbar (v závislosti na type).

MB-D Plynové multibloky DUNGS jednostupňové

DUNGS MB 405 až 412 plynový multiblok

MB-B DUNGS plynové multibloky jednostupňové. Plynové multibloky sú integráciou filtra, regulátora, ventilov (2x trieda A) a manostatu do jednej kompaktnej armatúry. Max. prac. tlak 0,36 bar (36 kPa), krytie IP 54

MB-ZR Plynové multibloky DUNGS dvojstupňové

DUNGS MB-ZR 415, MB-ZR 420 plynové multibloky dvojstupňové

MB-ZR DUNGS plynové multibloky dvojstupňové. Plynové multibloky sú integráciou filtra, regulátora, ventilov (2x trieda A) a manostatu do jednej kompaktnej armatúry. Max. prac. tlak 0,36 bar (36 kPa), krytie IP 54

Dvojité magnetické ventily DUNGS DMV.../11 eco, DMV, DMV-D, DMV-DLE, prírubové

DUNGS DMV-5080-11-eco dvojité magnetické ventily pripojenie DN

Dvojité magnetické ventily DUNGS DMV.../11 eco, DMV, DMV-D, DMV-DLE - prírubové, max. prac. tlak 0,5 bar (50 kPa) alebo 5 bar (500 kPa), 2 ventily v jednom telese.

Dvojité magnetické ventily DUNGS DMV-D, DMV-DLE, závitové

DUNGS DMV-11-dvojitý magnetický ventil pripojenie Rp

Dvojité magnetické ventily DUNGS závitové, max. prac. tlak 0,5 bar (50 kPa), 2 ventily v jednom telese.

HF Bloc DUNGS - kombinácia dvoch magnetických ventilov

DUNGS HF Bloc

DUNGS HF Bloc je integráciou dvoch pneumaticky poháňaných klapkových ventilov a kontrolou tesnosti do jednej kompaktnej armatúry so stavebnou dĺžkou podľa EN 558-1. Max. prevádzkový tlak 50 alebo 500 kPa).

Plynové a vzduchové filtre DUNGS

DUNGS GF plynové a vzduchové filtre, prírubové a závitové vyhotovenie

Plynové a vzduchové filtre DUNGS GF majú extrémne vysokú schopnosť zachytávať prach. Sú vyrobené podľa DIN 3386. Prevádzkový tlak do 400 kPa.

DUNGS DMK Motorová klapka podľa DIN 3394-2

DUNGS DMK motorová klapka prírubové pripojenie DN

Motorová klapka DUNGS DMK podľa DIN 3394-2. Max. prac. tlak 0,5 bar ( 50 kPa ). Pohon bez nulového zatvorenia, s úpravou pre pripojenie mechanického alebo elektromechanického pohonu.

DUNGS MPA - riadiaca automatika

Riadiaca automatika bez displeja DUNGS MPA 4111

DUNGS MPA riadiaca automatika bez displeja, s displejom a s displejom s kovovým telesom, pre jednostupňové horáky s/bez zapaľovacieho plynu.