Manostaty

Manostaty tlaku vzduchu / manostaty tlaku plynu (sedovače tlaku) sú určené na zapnutie, vypnutie alebo prepnutie prúdového okruhu pri dosiahnutí požadovanej hodnoty pri menicich sa skutočných hodnotách tlaku.

Dôležité - nový koncept balenia!

Manostaty DUNGS - prehľad dodávaných typov:

Manostaty, obmedzovače tlaku DUNGS pre plyn a vzduch podľa EN 1854

DUNGS GW A5 manostat pre plyn

Manostaty (sledovače tlaku), obmedzovače tlaku DUNGS pre plyn a vzduch podľa EN 1854. GW..A4/A5/A6/ - sledovače tlaku pre plyn; LGW...A4 - sledovače tlaku pre plyn, diferenčné manostaty pre vzduch; NB, ÜB - obmedzovače tlaku.

Sledovače tlaku DUNGS podľa EN 1854, DIN 3398 diel 3

DUNGS GGW diferenčné sledovače tlaku plynu

Sledovače tlaku DUNGS podľa EN 1854, DIN 3398 diel 3. GW A4 HP - sledovač tlaku plynu, GGW A4 - diferenčný sledovač tlaku plynu. U v označení znamená podtlak, /2 znamená v označení IP 65 (kovové teleso)

Diferenčný manostat DUNGS pre vzduch, dymové plyny a výfukové plyny podľa EN 1854

DUNGS LGW A1 manostat pre plyn s nastavenou hodnotou

Diferenčný manostat DUNGS pre vzduch, dymové plyny a výfukové plyny v kúrenárskych zariadeniach podľa EN 1854. LGW...A1, LGW...A2, A2P, LGW...A2-7. IP 54

Klima-Set DUNGS (KlimaSet)

DUNGS KS Klima-Set diferenčné sledovače tlaku

Klima-Set KS...A2-7 je diferenčný sledovač DUNGS pre vzduch s montážnou sadou