Ochrana produktov DUNGS na ruskom trhu

01.05.2017
Plynová rada DUNGS

Vážení odberatelia,

z dôvodu množiacich sa nelegálnych dovozov na ruský trh (nielen s produktami DUNGS) sa spoločnosť DUNGS rozhodla vytvoriť zoznam legálnych dovozcov do tejto krajiny.

Pokiaľ dodávate produkty DUNGS na ruský trh, bezodkladne nás o tejto skutočnosti informujte. Budete zaradení do oficiálneho zoznamu dodávateľov u colnej správy.

V opačnom prípade colná správa nepovolí dodávku ku vašemu zákazníkovi.

Vašu odpoveď očakávame najneskôr do 18. mája 2017.

Ďakujeme za pochopenie.

VERDER Slovakia s.r.o.